Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo pediatryczne

„Pielęgniarstwo pediatryczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Cel kształcenia: pielęgniarka zapewni dziecku opiekę w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności oraz podejmie działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Program kursu składa się z 240 godzin dydaktycznych, w tym 114 godzin zajęć teoretycznych oraz 126 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (48 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 1.800 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ