Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Dializoterapia

„Dializoterapia” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Program kursu składa się z 165 godzin dydaktycznych, w tym 75 godzin zajęć teoretycznych oraz 90 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (16 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ