Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Program kursu składa się z 360 godzin dydaktycznych, w tym 164 godziny zajęć teoretycznych oraz 196 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (72 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ