Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na szkoleniu specjalizacyjnym.

Cel kształcenia: pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Program kursu składa się z 979 godzin dydaktycznych, w tym 330 godzin zajęć teoretycznych oraz 649 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (196 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 4.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ