Szkolenia UDT

Zapraszamy na szkolenia przygotowujące do egzaminów UDT!

Najwyższy poziom szkolenia, egzaminy i kwalifikacje przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego