Aktualności

DARMOWE kursy „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – OSTATNIA SZANSA!

Uprzejmie informujemy o terminach rozpoczęcia DARMOWYCH kursów, realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

26.10.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

26.10.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II” (dla licencjatów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

27.10.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W SZCZECINKU

Na każdym z w/w kursów zaplanowano 30 miejsc szkoleniowych dla osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
Poniżej udostępniamy instrukcję, jak dokonać rejestracji oraz zapisać się na kurs poprzez system SMK.

INSTRUKCJA SMK

NOWOŚĆ! Szkolenia okresowe BHP przez Internet

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, ZDZ Centrum Kształcenia w Pile uruchomiło możliwość odbycia szkoleń okresowych w dziedzinie BHP metodą e-learningową.

Metoda ta polega na udostępnieniu uczestnikowi szkolenia platformy internetowej, gdzie, po zalogowaniu się, ma on dostęp do poszczególnych modułów szkolenia (materiałów szkoleniowych). Ponadto, po przejściu przez wszystkie kroki, uczestnik poddawany jest egzaminowi sprawdzającemu przyswojoną wiedzę.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe BHP dla nizej wymienionych grup stanowisk:

1. szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
2. szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
3. szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,
4. szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych,
5. szkolenie okresowe dla służby medycznej,
6. szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół,
7. szkolenie okresowe dla nauczycieli.

Szkolenie bhp online to nowoczesna formuła kształcenia, opierająca się na nauczaniu za pomocą Internetu i sieci komputerowych, bez konieczności fizycznej obecności w sali komputerowej. Z wielu zalet tej formy możemy wymienić kilka najbardziej znaczących, m.in.:

– dowolny czas nauki i wygoda dla uczestnika szkolenia,
– lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb,
– nauka we własnym tempie,
– większe urozmaicenie nauczania poprzez użycie technik wideo i multimediów,
– indywidualny nadzór wykładowcy, co w zajęciach stacjonarnych jest utrudnione.

Koszt kursu: 100 PLN / osobę.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Zobacz więcej