Aktualności

Darmowe szkolenia czeladnicze i mistrzowskie

Darmowe szkolenia CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE

Projekt „Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

1.Kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji -tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami
2.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w w/w zawodach- tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Egzaminy przeprowadzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu na terenie: Kalisza, konina, Leszna, Piły i Poznania.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki:

1. Zgłasza z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji
2. Posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego
3. Jest osoba dorosłą po 25 roku życia
4. Jest osobą o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 włącznie (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne)
5. Jest osobą pracującą w jednej z n/w branż:
PKD C – Przetwórstwo przemysłowe
– 10 – produkcja artykułów spożywczych
* Zawody: 751107 Wędliniarz, 751201 Cukiernik, 751204 Piekarz,
PKD F – Budownictwo
– 41 – roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków,
– 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– 43 – roboty budowlane specjalistyczne
* Zawody: 712101 Dekarz, 711402 Betoniarz-zbrojarz, 721301 Blacharz, 741103 Elektryk, 711204 Murarz-tynkarz, 752205 Stolarz i warunkowo: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – powstały z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz i Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 712905

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić oraz dostarczyć następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin udziału w projekcie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel. kom. 723 405 247
e-mail: kursy@zdz.pila.pl

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt – z chęcią doradzimy, pomożemy.

Szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących przewozy

Wszystkich kierowców kierowców wykonujących przewozy zapraszamy na SZKOLENIA OKRESOWE.
Nie chcesz dostosowywać się do sztywnych terminów i tempa wykładów? Nie chcesz czekać, aż zbierze się grupa? Wybierz nasz ośrodek prowadząc szkolenia wspomagane komputerowo! Tutaj to Ty decydujesz, czy zakończysz szkolenie okresowe w tydzień czy w miesiąc.
Szczegóły i zapisy KLIKNIJ TUTAJ

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Doskonalenie Kadr Medycznych

Oczekujemy na dokumenty zgłoszeniowe od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów do naszego biura, mieszczącego się w Pile
przy ul. Browarnej 19 (pok. 119):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: (DOC) (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Osoby składające dokumenty winny zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zapisujące się na kurs WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE mogą jednocześnie przystąpić do kursu ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (i odwrotnie). W takim przypadku dokumentację należy złożyć ODDZIELNIE dla każdego z kursów.

Informacja o planowanym rozpoczęciu kursu EKG dla pielęgniarek i położnych

W związku z dużą ilością zgłoszeń na kurs „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych, Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych Zakładu Doskonalenia Zawodowego ogłasza nabór na edycję kursu realizowaną po cenie komercyjnej.

Planowany termin rozpoczęcia: 17.06.2016 r.
Koszt uczestnictwa : 380,00 PLN

Zobacz więcej