Slide background

Nauka jazdy i manewrowania
wózkiem widłowym

Kurs na wózki widłowe z egzaminem UDT w Pile

Informacje o kursie:
Wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Organizujemy kursy na wózki widłowe w takich miastach jak Piła, Złotów, Czarnków, Chodzież i Wałcz.

Najbliższy kurs na wózki widłowe w Pile: 27 maja 2024 r.

* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 900,00 PLN,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu na wózki widłowe:

Szkolenie na wózki widłowe ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków widłowych jezdniowych z napędem silnikowym, gazowym i elektrycznym.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować jako operatorzy wózka widłowego.
Przyszli operatorzy wózków widłowych mogą znaleźć pracę w zakładach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych.
Ukończenie kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych.
Egzamin UDT w Pile zdajesz na tym samym wózku widłowym i placu manewrowym, na którym odbywałeś szkolenie.

Program szkolenia na wózki widłowe:

1. Podział stosowanych wózków widłowych.
2. Budowa wózków widłowych.
3. Wiadomości z zakresu BHP.
4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.
5. Bezpiecznie użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana.
6. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
7. Wiadomości o dozorze technicznym.
8. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych.

Po ukończeniu kursu na wózki widłowe następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki przystąpienia do kursu na wózek widłowy:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe,
– brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie na wózki widłowe.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2175).

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w zakresie obsługi wózków widłowych.

Uprawnienia-UDT-Piła

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków widłowych.

Chcesz ukończyć szkolenie na wózki widłowe? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: kursy@zdz.pila.pl