Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Zapraszamy na szkolenia transportowe!

Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Urzędem Marszałkowskim w zakresie szkoleń ADR, operatorów i konserwatorów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu