Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy – wpis do prawa jazdy kod 95 Piła natychmiast
Szkolenie komputerowe – poziom A (darmowy, OSTATNIA EDYCJA!) Złotów 25.09.2017
Energetyczny egzamin kwalifikacyjny – grupa 1,2,3 – godz. 8.00 Piła 29.09.2017
Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG” Piła 06.10.2017
Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” Bydgoszcz 12.10.2017
Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – godz. 16.00 Piła 13.10.2017
Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek Piła 13.10.2017
Kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych” Piła 13.10.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” Piła 14.10.2017
Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych” Piła 14.10.2017
Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek” Piła 20.10.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” Piła 21.10.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ratunkowe” Piła 21.10.2017
Kurs kwalifikacyjny „Ochrona zdrowia pracujących” Piła 27.10.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych” Piła 28.10.2017
Rozpoczęcie kursu „Przewóz towarów niebezpiecznych ADR” – godz. 16.00 Piła październik
Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II” (w ramach projektu UE) Piła październik
Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” Piła październik
Rozpoczęcie kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Piła październik
Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” Piła 04.11.2017
Kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” Piła 17.11.2017
Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” Piła 18.11.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo geriatryczne” Piła 18.11.2017
Szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” Piła 28.11.2017
Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” Piła 04.12.2017