Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych Piła 28.03.2015
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby Piła 31.03.2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Terapia bólu ostrego u dorosłych Piła III / IV 2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Leczenie ran dla pielęgniarek Piła 11.04.2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek Piła 11.04.2015
Rozpoczęcie kursu: Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Piła 17.04.2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla piel. i położnych – godz. 9.00 Piła 18.04.2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Monitorow. dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (KTG) Piła 18.04.2015
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego: Żywienie enteralne i parenteralne Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: Pielęgniarstwo pediatryczne Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Piła IV / V 2015
Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Piła V / VI 2015
Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Piła V / VI 2015