Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy – e-learning – kurs na przewóz rzeczy i osób

Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowego kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych realizowane jest co 5 lat przez każdą osobę zajmującą się przewozem osób lub rzeczy, która:
– prawo jazdy kat. C uzyskała przed 10.09.2009 r.,
– prawo jazdy kat. D uzyskała przed 10.09.2008 r.,
lub posiada wcześniej wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wymagania wobec uczestników:
– Kursant musi przebywać w Polsce min. 185 dni w roku,
– Wykonywanie przewozu na rzecz polskiego przedsiębiorstwa,
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy jako kierowca,
– Prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10.09.2009 r, natomiast kat. D przed 10.09.2008 r. lub posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych) z minimalnym czasem trwania pięciu dni i jest w pełni realizowane w formie e-learningowej. Zaletą tej formy jest odbywanie szkolenia w indywidualnym, dobranym pod siebie tempie z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów audiowizualnych.

Kto powinien wykonać szkolenie okresowe?

Każda osoba, która chce podjąć bądź kontynuować pracę jako kierowca zawodowy zobowiązana jest do odbycia co 5 lat szkolenia okresowego, w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy na podstawie badań lekarskich oraz psychologicznych i wyżej wspomnianego szkolenia okresowego.

Kiedy wykonać badania lekarskie i psychologiczne?

W przypadku osób realizujących szkolenie okresowe po raz pierwszy – badania wykonuje się po zakończonym kursie, jeżeli jest to kolejne szkolenie okresowe (kursant posiadał wcześniej wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej) to badania należy wykonać do dnia zakończenia szkolenia okresowego.

Po zakończeniu szkolenia okresowego nie ma typowego egzaminu (jak np. w przypadku Kwalifikacji wstępnej). Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu określonym w programie oraz wykonaniu krótkiego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu każdego z pięciu modułów, otrzymuje wystawione mu przez nasz ośrodek świadectwo kwalifikacji zawodowej. Fakt odbycia szkolenia potwierdzany jest również poprzez wpis do dokumentu prawa jazdy, tzw. kodu „95” przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Jednocześnie, po wydaniu kursantowi świadectwa kwalifikacji zawodowej, ośrodek szkolenia wysyła informację o tym fakcie do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Chcesz ukończyć szkolenie okresowe? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: rafal.gorski@zdz.pila.pl