kod 95

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewozy – e-learning – kurs na przewóz rzeczy i osób

Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowego kursu w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
Szkolenie okresowe kierowców zawodowych realizowane jest co 5 lat przez każdą osobę zajmującą się przewozem osób lub rzeczy, która:
– prawo jazdy kat. C uzyskała przed 10.09.2009 r.,
– prawo jazdy kat. D uzyskała przed 10.09.2008 r.,
lub posiada wcześniej wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Zobacz więcej