Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia można składać:

pocztą elektroniczną (kursy@zdz.pila.pl),

pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Browarna 19, 64-920 Piła).

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Formularz zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs specjalistyczny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs dokształcający – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (składany w OIPiP w Pile) – PDF

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (składane w OIPiP w Pile) – PDF

—————————————————————————————————–

KURSY ZLECONE Z ZAKŁADÓW PRACY:

Zlecenie usługi szkoleniowej przez firmę – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY ENERGETYCZNE:

Wniosek E1/D1 (uprawienia elektryczne) – wersja edytowalna | PDF

Oświadczenie pracodawcy (uprawienia elektryczne) – PDF

Wniosek E2/D2 (uprawnienia cieplne) – wersja edytowalna | PDF

Oświadczenie pracodawcy (uprawienia cieplne) – PDF

Wniosek E3/D3 (uprawnienia gazowe) – wersja edytowalna | PDF

Oświadczenie pracodawcy (uprawienia gazowe) – PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY UDT / TDT / WDT:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (urządzenia podlegające UDT / TDT / WDT) – PDF

—————————————————————————————————–

DUPLIKATY:

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu – wersja edytowalna | PDF