BEZPŁATNE SPOTKANIE informacyjne pt. „Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej…”

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile pt. „Pożyczki unijne w 2019 r. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, poprawę efektywności energetycznej i rewitalizację”, które odbędzie się 13.03.2019 roku w godz. 10:00-12:00.

Zobacz więcej

OSTATNIA SZANSA! Kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

UWAGA! Jest jeszcze czas, ale pozostało go naprawdę niewiele.

21 września br. o godz. 16.00 rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK.

OSTATNIA EDYCJA W TYM ROKU !

Pielęgniarki zainteresowane udziałem w kursie muszą bezwzględnie zapisać się drogą elektroniczną przez system SMK w terminie do 20.09.2018 r.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia można składać:

pocztą elektroniczną (kursy@zdz.pila.pl),

faxem (67 213 15 74),

pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Browarna 19, 64-920 Piła).

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Formularz zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs specjalistyczny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs dokształcający – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (składany w OIPiP w Pile) – PDF

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (składane w OIPiP w Pile) – PDF

—————————————————————————————————–

KURSY SPAWALNICZE:

Formularz zgłoszeniowy (spawanie stali) – wersja edytowalna | PDF

Formularz zgłoszeniowy (spawanie aluminium) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY ZLECONE Z ZAKŁADÓW PRACY:

Zlecenie usługi szkoleniowej przez firmę – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY ENERGETYCZNE:

Wniosek E1/D1 (uprawienia elektryczne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E2/D2 (uprawnienia cieplne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E3/D3 (uprawnienia gazowe) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY UDT:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (urządzenia podlegające UDT) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

DUPLIKATY:

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu – wersja edytowalna | PDF