Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia można składać:

pocztą elektroniczną (kursy@zdz.pila.pl),

faxem (67 213 15 74),

pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Browarna 19, 64-920 Piła).

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Formularz zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne – wersja edytowalna | PDF

Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny – wersja edytowalna | PDF

Formularz zgłoszenia na kurs specjalistyczny – wersja edytowalna | PDF

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (składany w OIPiP w Pile) – PDF

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (składane w OIPiP w Pile) – PDF

—————————————————————————————————–

KURSY SPAWALNICZE:

Formularz zgłoszeniowy (spawanie stali) – wersja edytowalna | PDF

Formularz zgłoszeniowy (spawanie aluminium) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY ZLECONE Z ZAKŁADÓW PRACY:

Zlecenie usługi szkoleniowej przez firmę – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY ENERGETYCZNE:

Wniosek E1/D1 (uprawienia elektryczne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E2/D2 (uprawnienia cieplne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E3/D3 (uprawnienia gazowe) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY UDT:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (urządzenia podlegające UDT) – wersja edytowalna | PDF

Dokumenty związane z projektem

Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w darmowym kursie , realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów na wyznaczony termin postępowania kwalifikacyjnego

Szkolenia specjalizacyjne

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Kursy kwalifikacyjne

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Kursy specjalistyczne

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK:

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Komunikat dla słuchaczek kursu PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla PIELĘGNIAREK

Wszystkie pielęgniarki uczestniczące w kursie kwalifikacyjnym „PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” uprzejmie informujemy, iż zajęcia zaplanowane na dzień 7.02.2015 r. (sobota) zostają odwołane, natomiast zajęcia w dniu 8.02.2015 r. (niedziela) odbywać się będą zgodnie z przedstawionym harmonogramem (bez zmian).
Zajęcia z dn. 7.02.2015 r. zostają przełożone na 15.03.2015 r.