OSTATNIA SZANSA! Kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

UWAGA! Jest jeszcze czas, ale pozostało go naprawdę niewiele.

21 września br. o godz. 16.00 rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK.

OSTATNIA EDYCJA W TYM ROKU !

Pielęgniarki zainteresowane udziałem w kursie muszą bezwzględnie zapisać się drogą elektroniczną przez system SMK w terminie do 20.09.2018 r.

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia można składać:

pocztą elektroniczną (kursy@zdz.pila.pl),

faxem (67 213 15 74),

pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Browarna 19, 64-920 Piła).

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Formularz zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs specjalistyczny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs dokształcający – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (składany w OIPiP w Pile) – PDF

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (składane w OIPiP w Pile) – PDF

—————————————————————————————————–

KURSY SPAWALNICZE:

Formularz zgłoszeniowy (spawanie stali) – wersja edytowalna | PDF

Formularz zgłoszeniowy (spawanie aluminium) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

KURSY ZLECONE Z ZAKŁADÓW PRACY:

Zlecenie usługi szkoleniowej przez firmę – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY ENERGETYCZNE:

Wniosek E1/D1 (uprawienia elektryczne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E2/D2 (uprawnienia cieplne) – wersja edytowalna | PDF

Wniosek E3/D3 (uprawnienia gazowe) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

EGZAMINY UDT:

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (urządzenia podlegające UDT) – wersja edytowalna | PDF

—————————————————————————————————–

DUPLIKATY:

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu – wersja edytowalna | PDF

Dokumenty związane z projektem

Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w darmowym kursie , realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów na wyznaczony termin postępowania kwalifikacyjnego