Informacja o rozpoczęciu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie zawieszona jest realizacja wszelkich zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, zaplanowane uprzednio na 14.03.2020 r. zostaje przesunięte na 6.06.2020 r. (godz. 9.00). O ewentualnych zmianach, wynikających z publikowanych aktów prawnych, będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Nadal istnieje możliwość zapisania się na w/w specjalizację. Rejestracja polega na złożeniu elektronicznego wniosku w systemie SMK oraz przesłaniu skanu wypełnionego WNIOSKU na adres kursy@zdz.pila.pl