Slide background

Logistyka w magazynie

UWAGA KIEROWCY! W maju organizujemy kursy ADR: podstawowy oraz specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

Działając na podstawie zezwolenia nr Wlkp./002/2012 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego organizujemy kursy ADR:

Kurs podstawowy to trzy dni zajęć teoretycznych i czwartego dnia po zajęciach praktycznych organizowany jest egzamin. Realizacja: 23.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem uprawnień o przewóz towarów w cysternach – organizujemy dodatkowo kurs specjalistyczny w dniach 27.05.2019 r. – 29.05.2019 r.

Powyższe kursy kończą się egzaminem testowym w formie odpowiedzi A, B, C. Egzamin prowadzony jest przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


NAJBLIŻSZE TERMINY REALIZACJI W/W KURSÓW:
– podstawowy: 23.05.2019 r. – 26.05.2019 r. / planowany termin egzaminu: 26.03.2019 r.
– specjalistyczny – cysterny: 27.05.2019 r. – 29.05.2019 r. / planowany termin egzaminu: 29.05.2019 r.