Slide background

Wsparcie sprzedaży

ECDL BASE

Cel kursu

Czym jest ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba zdać 7 egzaminów obejmujących następujące treści: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych przyczynia się do: przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzenia i ujednolicenia poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Certyfikat ECDL bezterminowo zachowuje swoją ważność.

ECDL w ZDZ PIŁA
Miło nam poinformować, iż podpisana została umowa – porozumienie o popularyzację ECDL pomiędzy słuchaczami kursów i szkoleń organizowanych przez ZDZ Centrum Kształcenia w Pile a Polskim Towarzystwem Informatycznym PTI.

Kurs ma na celu nabycie umiejętności związanych z obsługą komputera w zakresie modułów:
– podstawy pracy z komputerem (B1);
– podstawy pracy w sieci(B2);
– przetwarzanie tekstów (B3);
– arkusze kalkulacyjne (B4).

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przeprowadzany w akredytowanym przez PTI Laboratorium ECDL.

Laboratorium Mobilne ECDL