komputerkomputer

Profesjonalne kursy komputerowe

Grafika komputerowa

Informacje o kursie:

* 40 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* kurs prowadzimy w formie GRUPOWEJ* oraz indywidualnej,
* możliwość regulowania płatności w ratach

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZEGO KURSU

Cel kursu:

Celem szkolenia jest poznanie zasad użytkowania graficznych programów komputerowych (Adobe Photoshop i Corel DRAW), nabycie umiejętności wykonywania grafiki komputerowej.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia podstawowe dotyczące grafiki komputerowej
2. Obsługa programu Adobe Photoshop w teorii i praktyce
3. Obsługa programu Corel DRAW w teorii i praktyce

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Zalety zajęć indywidualnych:

* dostosowanie materiału szkolenia do indywidualnych potrzeb danego słuchacza
* indywidualne ćwiczenia na komputerze
* możliwość dostosowania częstotliwości oraz długości trwania zajęć do wymagań klienta
* dzięki indywidualnemu podejściu szkolenie staje się efektywniejsze

_____________________________________
* pod pojęciem GRUPA rozumie się min. 6 osób