Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Baza Usług Rozwojowych

Nawet 80% dofinansowania mogą uzyskać firmy m.in. na szkolenia pracowników, kursy zawodowe, doradztwo organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

BUR to nowy instrument wsparcia dla firm z funduszy Unii Europejskiej szczególnie dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Certyfikat[1]

 

Wsparcie doradcze i organizacyjne ZDZ dla firm:

Zapraszamy do naszych szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych w ramach projektu „Beneficjent: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Tytuł Projektu: Usługi rozwojowe w podregionie pilskim Numer Projektu: RPWP.08.03.02-30-0015/19 Wartość dofinansowania: 3 571 681,50 zł Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-12-31”

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Zakres wsparcia ze strony ZDZ obejmuje:

  • pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa u właściwego Operatora Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
  • analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
  • pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej,
  • doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji usługi rozwojowej,
  • pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
  • ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

 

Uzyskaj nawet 80 % refundacji szkolenia.

Projekt skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przewidziane progi  to:

  • mikroprzedsiębiorstwa: 80% dofinansowania
  • małe przedsiębiorstwa: 70% dofinansowania
  • średnie przedsiębiorstwa: 50% dofinansowania

Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 5000 zł.

Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie do szkoleń?

Dofinansowanie może otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu pilskiego powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, zgodnie z regionalną polityką oraz z potrzebami regionalnych przedsiębiorstw oraz ich pracownicy.

 

Jak wziąć udział w szkoleniach?

Operatorem usług rozwojowych na terenie subregionu pilskiego jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego.

Instrukcja krok po kroku co zrobić, aby móc skorzystać ze wsparcia, znajduje się tutaj.

W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Lista usług szkoleniowych ZDZ