Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

SPECJALNA OFERTA dla pielęgniarek – kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE całkowicie ZA DARMO!!

Mamy przyjemność zaprosić pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w BEZPŁATNYM kursie kwalifikacyjnym PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE.

Kurs rozpocznie się 7 grudnia br. i będzie odbywał się w WAŁCZU, już wkrótce udostępnimy Państwu harmonogram. Dla osób spoza Wałcza przewidziano zwrot kosztów dojazdu na kurs, w ramach kursu zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych na własność oraz catering dzienny składający się z dwóch serwisów kawowo-ciastkowych oraz obiadu – zupa, drugie danie, napój.

Aby zapisać się na ten kurs, należy pobrać i wypełnić dokumenty zgłoszeniowe oraz dostarczyć je do Biura Projektu w Pile, ul. Browarna 19.

Wszelkie wątpliwości rozwiewamy pod numerem telefonu 723 405 247 bądź po otrzymaniu od Państwa zapytania w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kursy@zdz.pila.pl

UWAGA! Oferta skierowana jest do pielęgniarek / pielęgniarzy, którzy nie brali udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

DARMOWE kursy „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – OSTATNIA SZANSA!

Uprzejmie informujemy o terminach rozpoczęcia DARMOWYCH kursów, realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

14.12.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II” (dla licencjatów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

15.12.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W SZCZECINKU

11.01.2019 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

Na każdym z w/w kursów zaplanowano 30 miejsc szkoleniowych dla osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
Poniżej udostępniamy instrukcję, jak dokonać rejestracji oraz zapisać się na kurs poprzez system SMK.

INSTRUKCJA SMK

Harmonogramy kursów dla pielęgniarek i położnych

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy obecnie realizowanych kursów dla pielęgniarek i położnych:

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne I:
harmonogram na sierpień 2018 r.

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki:
harmonogram na sierpień 2018 r.
harmonogram ogólny

3. Pielęgniarstwo internistyczne:
harmonogram na sierpień 2018 r.

4. Pielęgniarstwo chirurgiczne II:
harmonogram na sierpień 2018 r.
harmonogram ogólny

 

KURSY KWALIFIKACYJNE:

1. Pielęgniarstwo geriatryczne /BEZPŁATNY/ – WIELEŃ /15.06.2018 r. – 18.11.2018 r./
2. Pielęgniarstwo onkologiczne /BEZPŁATNY/ – PIŁA /16.06.2018 r. – 19.10.2018 r./

 

KURSY SPECJALISTYCZNE:

1. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – WIELEŃ /08.09.2018 r. – 10.10.2018 r./
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – PIŁA /13.09.2018 r. – 18.10.2018 r./
3. Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I – BYDGOSZCZ /15.09.2018 r. – 14.11.2018 r./

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

W dniu 20.03.2017 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy wezmą udział w darmowym kursie kwalifikacyjnym „PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.

Wszystkie osoby, które złożyły swój formularz zgłoszeniowy oraz zostały poinformowane o terminie i godzinie postępowania kwalifikacyjnego proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie celem napisania testu wstępnego.

Do testu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dostarczą aktualne załączniki do formularza zgłoszeniowego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 21.02.2017 r.):
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
ZAŚWIADZENIE O WSPÓŁPRACY Z POZ
OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG POZ

O miejscu na liście kandydatów decydować będą (zgodnie z Regulaminem Projektu):
– punkty z listy rankingowej,
– wyniki z testu wstępnego,
– współpraca z POZ lub udzielanie świadczeń na rzecz POZ,
– data złożenia formularza.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają wiadomość SMS. O fakcie zakwalifikowania poinformujemy również za pośrednictwem tej strony, podając numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych.

HARMONOGRAM KURSU

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Zobacz więcej