Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Nabór na darmowe kursy specjalistyczne „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – cz. I oraz II

Uprzejmie informujemy o terminach rozpoczęcia DARMOWYCH kursów, realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”:

24.02.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W BYDGOSZCZY

13.04.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I” (dla magistrów i / lub specjalistów) – KURS W PILE (HARMONOGRAM)

20.04.2018 r. – Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II” (dla licencjatów i / lub specjalistów) – KURS W PILE

Na każdym z w/w kursów zaplanowano 30 miejsc szkoleniowych dla osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
Poniżej udostępniamy instrukcję, jak dokonać rejestracji oraz zapisać się na kurs poprzez system SMK.

INSTRUKCJA SMK

Harmonogramy kursów dla pielęgniarek i położnych

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy obecnie realizowanych kursów dla pielęgniarek i położnych:

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych:
harmonogram na kwiecień 2018 r.
harmonogram na maj 2018 r.
harmonogram ogólny

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne:
harmonogram na kwiecień 2018 r.

3. Pielęgniarstwo internistyczne I:
harmonogram na kwiecień 2018 r.
harmonogram ogólny

4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki:
harmonogram na kwiecień 2018 r.
harmonogram ogólny

5. Pielęgniarstwo internistyczne II:
harmonogram na kwiecień 2018 r.

6. Pielęgniarstwo chirurgiczne II:
harmonogram ogólny

 

KURSY SPECJALISTYCZNE:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – WAŁCZ /23.03.2018 r. – 24.04.2018 r./
2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I – PIŁA /13.04.2018 r. – 06.06.2018 r./
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – PIŁA /20.04.2018 r. – 23.05.2018 r./
4. Leczenie ran dla pielęgniarek – WĄGROWIEC /21.04.2018 r. – 26.06.2018 r./
5. Wykonanie badania spirometrycznego – BYDGOSZCZ /26.04.2018 r. – 28.06.2018 r./

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

W dniu 20.03.2017 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy wezmą udział w darmowym kursie kwalifikacyjnym „PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.

Wszystkie osoby, które złożyły swój formularz zgłoszeniowy oraz zostały poinformowane o terminie i godzinie postępowania kwalifikacyjnego proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie celem napisania testu wstępnego.

Do testu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dostarczą aktualne załączniki do formularza zgłoszeniowego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 21.02.2017 r.):
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
ZAŚWIADZENIE O WSPÓŁPRACY Z POZ
OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG POZ

O miejscu na liście kandydatów decydować będą (zgodnie z Regulaminem Projektu):
– punkty z listy rankingowej,
– wyniki z testu wstępnego,
– współpraca z POZ lub udzielanie świadczeń na rzecz POZ,
– data złożenia formularza.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają wiadomość SMS. O fakcie zakwalifikowania poinformujemy również za pośrednictwem tej strony, podając numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych.

HARMONOGRAM KURSU

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Zobacz więcej