Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Harmonogramy kursów dla pielęgniarek i położnych

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy obecnie realizowanych kursów dla pielęgniarek i położnych:

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych:
harmonogram na listopad 2017 r.
harmonogram ogólny

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne:
harmonogram na listopad 2017 r.
– harmonogram ogólny

3. Pielęgniarstwo internistyczne I:
harmonogram na grudzień 2017 r.
harmonogram na listopad 2017 r.
harmonogram ogólny

4. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki:
harmonogram na listopad 2017 r.
harmonogram ogólny

5. Pielęgniarstwo internistyczne II:
harmonogram na grudzień 2017 r.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE:

1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
3. Wywiad i badanie fizykalne (edycja 1)
4. Wywiad i badanie fizykalne (edycja 2)

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

W dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy i/lub położnych, którzy wezmą udział w darmowym kursie specjalistycznym „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.
Zobacz więcej

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

W dniu 20.03.2017 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy wezmą udział w darmowym kursie kwalifikacyjnym „PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.

Wszystkie osoby, które złożyły swój formularz zgłoszeniowy oraz zostały poinformowane o terminie i godzinie postępowania kwalifikacyjnego proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie celem napisania testu wstępnego.

Do testu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dostarczą aktualne załączniki do formularza zgłoszeniowego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 21.02.2017 r.):
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
ZAŚWIADZENIE O WSPÓŁPRACY Z POZ
OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG POZ

O miejscu na liście kandydatów decydować będą (zgodnie z Regulaminem Projektu):
– punkty z listy rankingowej,
– wyniki z testu wstępnego,
– współpraca z POZ lub udzielanie świadczeń na rzecz POZ,
– data złożenia formularza.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają wiadomość SMS. O fakcie zakwalifikowania poinformujemy również za pośrednictwem tej strony, podając numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych.

HARMONOGRAM KURSU

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
Zobacz więcej