Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Informacja o rozpoczęciu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie zawieszona jest realizacja wszelkich zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, zaplanowane uprzednio na 14.03.2020 r. zostaje przesunięte na 6.06.2020 r. (godz. 9.00). O ewentualnych zmianach, wynikających z publikowanych aktów prawnych, będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Nadal istnieje możliwość zapisania się na w/w specjalizację. Rejestracja polega na złożeniu elektronicznego wniosku w systemie SMK oraz przesłaniu skanu wypełnionego WNIOSKU na adres kursy@zdz.pila.pl

Harmonogramy kursów dla pielęgniarek i położnych

Poniżej znajdą Państwo harmonogramy obecnie realizowanych kursów dla pielęgniarek i położnych:

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE:

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne I:
harmonogram na sierpień 2018 r.

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki:
harmonogram na sierpień 2018 r.
harmonogram ogólny

3. Pielęgniarstwo internistyczne:
harmonogram na sierpień 2018 r.

4. Pielęgniarstwo chirurgiczne II:
harmonogram na sierpień 2018 r.
harmonogram ogólny

 

KURSY KWALIFIKACYJNE:

1. Pielęgniarstwo geriatryczne /BEZPŁATNY/ – WIELEŃ /15.06.2018 r. – 18.11.2018 r./
2. Pielęgniarstwo onkologiczne /BEZPŁATNY/ – PIŁA /16.06.2018 r. – 19.10.2018 r./

 

KURSY SPECJALISTYCZNE:

1. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – WIELEŃ /08.09.2018 r. – 10.10.2018 r./
2. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych – PIŁA /13.09.2018 r. – 18.10.2018 r./
3. Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I – BYDGOSZCZ /15.09.2018 r. – 14.11.2018 r./

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

W dniu 20.03.2017 r. odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy wezmą udział w darmowym kursie kwalifikacyjnym „PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.

Wszystkie osoby, które złożyły swój formularz zgłoszeniowy oraz zostały poinformowane o terminie i godzinie postępowania kwalifikacyjnego proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie celem napisania testu wstępnego.

Do testu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dostarczą aktualne załączniki do formularza zgłoszeniowego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 21.02.2017 r.):
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
ZAŚWIADZENIE O WSPÓŁPRACY Z POZ
OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG POZ

O miejscu na liście kandydatów decydować będą (zgodnie z Regulaminem Projektu):
– punkty z listy rankingowej,
– wyniki z testu wstępnego,
– współpraca z POZ lub udzielanie świadczeń na rzecz POZ,
– data złożenia formularza.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają wiadomość SMS. O fakcie zakwalifikowania poinformujemy również za pośrednictwem tej strony, podając numery praw wykonywania zawodu osób zakwalifikowanych.

HARMONOGRAM KURSU