Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 sierpnia 2015 r. nastąpiły zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie udostępnione zostały nowe programy szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.

W przypadku większości szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych pojawiły się dodatkowe wymagania dla osób zainteresowanych uczestnictwem w w/w formach kształcenia. Wymagania te zostały zaznaczone czerwoną czcionką.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową dla kadr medycznych naszego Centrum: