Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo kardiologiczne

„Pielęgniarstwo kardiologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa kardiologicznego.

Program kursu składa się z 473 godzin dydaktycznych, w tym 235 godzin zajęć teoretycznych oraz 238 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (95 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ