Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo onkologiczne

„Pielęgniarstwo onkologiczne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Program kursu składa się z 800 godzin dydaktycznych, w tym 485 godzin zajęć teoretycznych oraz 315 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (160 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ