Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

„Pielęgniarstwo rodzinne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla POŁOŻNYCH.

Cel kształcenia: przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Program kursu składa się z 824 godzin dydaktycznych, w tym 495 godzin zajęć teoretycznych oraz 329 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (164 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ