Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Program kursu składa się z 380 godzin dydaktycznych, w tym 205 godzin zajęć teoretycznych oraz 175 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (76 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ