Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo internistyczne

„Pielęgniarstwo internistyczne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Program kursu składa się z 857 godzin dydaktycznych, w tym 430 godzin zajęć teoretycznych oraz 427 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (171 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ