Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

„Pielęgniarstwo rodzinne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Program kursu składa się z 850 godzin dydaktycznych, w tym 500 godzin zajęć teoretycznych oraz 350 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (170 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ