Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo internistyczne

„Pielęgniarstwo internistyczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:
1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Program kursu składa się z 391 godzin dydaktycznych, w tym 160 godzin zajęć teoretycznych oraz 231 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (78 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ