Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo pediatryczne

„Pielęgniarstwo pediatryczne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym:
– rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
– edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
– współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Program kursu składa się z 810 godzin dydaktycznych, w tym 460 godzin zajęć teoretycznych oraz 350 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (162 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ