Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Leczenie ran dla położnych

„Leczenie ran” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program kursu składa się z 115 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (11 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ