Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Edukator w cukrzycy

„Edukator w cukrzycy” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Program kursu składa się z 160 godzin dydaktycznych, w tym 96 godzin zajęć teoretycznych oraz 64 godziny praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (16 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ