Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Leczenie ran dla pielęgniarek

„Leczenie ran” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program kursu składa się z 200 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych oraz 120 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (20 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ