Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Program kursu składa się z 445 godzin dydaktycznych, w tym 200 godzin zajęć teoretycznych oraz 245 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (89 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ