Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

SPECJALNA OFERTA dla pielęgniarek – kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE całkowicie ZA DARMO!!

Mamy przyjemność zaprosić pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w BEZPŁATNYM kursie kwalifikacyjnym PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE.

Kurs rozpocznie się 7 grudnia br. i będzie odbywał się w WAŁCZU, już wkrótce udostępnimy Państwu harmonogram. Dla osób spoza Wałcza przewidziano zwrot kosztów dojazdu na kurs, w ramach kursu zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych na własność oraz catering dzienny składający się z dwóch serwisów kawowo-ciastkowych oraz obiadu – zupa, drugie danie, napój.

Aby zapisać się na ten kurs, należy pobrać i wypełnić dokumenty zgłoszeniowe oraz dostarczyć je do Biura Projektu w Pile, ul. Browarna 19.

Wszelkie wątpliwości rozwiewamy pod numerem telefonu 723 405 247 bądź po otrzymaniu od Państwa zapytania w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kursy@zdz.pila.pl

UWAGA! Oferta skierowana jest do pielęgniarek / pielęgniarzy, którzy nie brali udziału w projekcie „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla POŁOŻNYCH.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo transplantacyjne

„Pielęgniarstwo transplantacyjne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu „Przetaczanie krwi i jej składników”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo ratunkowe

„Pielęgniarstwo ratunkowe” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo neurologiczne

„Pielęgniarstwo neurologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej