Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Program kursu składa się z 90 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 40 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych oraz 30 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (9 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ