Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile zaprasza do udziału w kursie dokształcającym pn: „Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego„.

W ramach kursu przewidziano głównie zajęcia warsztatowe, realizowane według następującego schematu:
1) Porty naczyniowe jako optymalne rozwiązanie u pacjentów z planowaną długotrwałą terapią, np. onkologiczną czy żywieniową
2) Procedury realizowane u pacjenta z wszczepionym portem naczyniowym
3) Zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania portu
4) Krytyczne punkty kontroli w procedurach korzystania z portu
5) Zdarzenia niepożądane związane z użytkowaniem portów naczyniowych
6) Ćwiczenia praktyczne z zakresu użytkowania portów naczyniowych

Pielęgniarki i/lub położne zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o złożenie elektronicznego wniosku w systemie SMK.

Koszt uczestnictwa: 350 zł

Zajęcia realizujemy w maksymalnie 10-osobowych grupach.

Absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego.