Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo diabetologiczne

„Pielęgniarstwo diabetologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną.

Program kursu składa się z 338 godzin dydaktycznych, w tym 170 godzin zajęć teoretycznych oraz 168 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (68 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ