Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Ochrona zdrowia pracujących

„Ochrona zdrowia pracujących” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Program kursu składa się z 325 godzin dydaktycznych, w tym 185 godzin zajęć teoretycznych oraz 140 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (65 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ