Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Terapia bólu ostrego u dorosłych

„Terapia bólu ostrego u dorosłych” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:
– monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;
– monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;
– podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;
– modyfikowania dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

Program kursu składa się z 98 godzin dydaktycznych, w tym 28 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (10 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ