Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

„Pielęgniarstwo operacyjne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Program kursu składa się z 365 godzin dydaktycznych, w tym 155 godzin zajęć teoretycznych oraz 210 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (73 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ