Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo psychiatryczne

„Pielęgniarstwo psychiatryczne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do:
– samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
– pełnienia roli lidera;
– wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
– oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
– uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Program kursu składa się z 825 godzin dydaktycznych, w tym 400 godzin zajęć teoretycznych oraz 425 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (165 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ