Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

„Pielęgniarstwo rodzinne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla POŁOŻNYCH.

Cel kształcenia: przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Program kursu składa się z 321 godzin dydaktycznych, w tym 160 godzin zajęć teoretycznych oraz 161 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (64 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ