Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

„Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

Program kursu składa się z 200 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin zajęć teoretycznych oraz 110 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (20 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ