Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo ratunkowe

„Pielęgniarstwo ratunkowe” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Program kursu składa się z 407 godzin dydaktycznych, w tym 225 godzin zajęć teoretycznych oraz 182 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (81 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ