Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo onkologiczne

„Pielęgniarstwo onkologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Program kursu składa się z 240 godzin dydaktycznych, w tym 135 godzin zajęć teoretycznych oraz 105 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (48 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ