Dokumenty do pobrania

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe na kursy i szkolenia można składać:

pocztą elektroniczną (kursy@zdz.pila.pl),

faxem (67 213 15 74),

pocztą tradycyjną lub osobiście (ul. Browarna 19, 64-920 Piła).

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA KURSY PŁATNE:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs specjalistyczny – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Formularz zgłoszenia na kurs dokształcający – wersja edytowalna | PDF
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (składany w OIPiP w Pile) – PDF

Zaświadczenie o stażu pracy (do specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych) – PDF

Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów (składane w OIPiP w Pile) – PDF

Wnioski o refundację kosztów kształcenia należy składać w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile.

W przypadku przynależności do innej Izby, należy zapoznać się z regulaminem w niej obowiązującym, dotyczącym refundacji części kosztów kształcenia oraz złożyć odpowiedni wzór wniosku.

 

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA KURSY DARMOWE, ORGANIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU UE:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: (DOC) (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Osoby składające dokumenty winny zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zapisujące się na kurs WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE mogą jednocześnie przystąpić do kursu ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (i odwrotnie). W takim przypadku dokumentację należy złożyć ODDZIELNIE dla każdego z kursów.