Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA KURSY PŁATNE:

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji
Format PDF

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym
Format PDF

Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie specjalistycznym
Format PDF

Wniosek o refundację kosztów kształcenia (OIPiP Piła)
Format PDF

Wnioski o refundację kosztów kształcenia należy składać w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile.

W przypadku przynależności do innej Izby, należy zapoznać się z regulaminem w niej obowiązującym, dotyczącym refundacji części kosztów kształcenia oraz złożyć odpowiedni wzór wniosku.

 

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE NA KURSY DARMOWE, ORGANIZOWANE
W RAMACH PROJEKTU UE:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: (DOC) (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Osoby składające dokumenty winny zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zapisujące się na kurs WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE mogą jednocześnie przystąpić do kursu ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (i odwrotnie). W takim przypadku dokumentację należy złożyć ODDZIELNIE dla każdego z kursów.