Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

„Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla POŁOŻNYCH.

Cel kształcenia: przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Program kursu składa się z 325 godzin dydaktycznych, w tym 85 godzin zajęć teoretycznych oraz 240 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (65 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ