Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH. Kurs składa się z dwóch części.

 

CZĘŚĆ I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Program kursu składa się z 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (6 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu przygotowanego przez kierownika kursu.

 

CZĘŚĆ II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne
do kontynuacji leczenia.

Program kursu składa się z 44 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (4 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu przygotowanego przez kierownika kursu.

Szczegółowy program szkolenia dla części I oraz II dostępny jest TUTAJ