Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program kursu składa się z 108 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych oraz 58 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% czasu trwania zajęć teoretycznych, z wyłączeniem ćwiczeń (10 godz.) może być wykorzystane na samokształcenie.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ