Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program kursu składa się z 108 godzin dydaktycznych, w tym 38 godzin zajęć teoretycznych oraz 70 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (10 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ