Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

TERMINY ROZPOCZĘCIA kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych w maju i czerwcu 2019 r.

Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych ZDZ w Pile bazując na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile rozpoczyna w najbliższym okresie następujące kursy:
Zobacz więcej

Pielęgniarstwo transplantacyjne

„Pielęgniarstwo transplantacyjne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu „Przetaczanie krwi i jej składników”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo ratunkowe

„Pielęgniarstwo ratunkowe” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo neurologiczne

„Pielęgniarstwo neurologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej