Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo neurologiczne

„Pielęgniarstwo neurologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

Program kursu składa się z 395 godzin dydaktycznych, w tym 195 godzin zajęć teoretycznych oraz 200 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (79 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ